Travel

Four Seasons Resort Langkawi (ลังกาวี) ธรรมชาติที่คาดไม่ถึง

หากนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคใต้ของบ้านเราแต่เป็นเกาะแก่งจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ชื่อของเกาะลังกาวีคงเป็นชื่อที่คุ้นหูมากที่สุด ด้วยเกาะแห่งนี้นอกจากมีเรื่องราวในตำนานมากมายแล้ว ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

พระราชวังแวร์ซาย พระราชวังที่สวยงามติดอันดับโลก

การท่องเที่ยวในยุโรป หรือ ที่ไหนๆ สถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งที่จัดว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศนั้น ได้แก่ พระราชวังแห่งต่างๆ เนื่องจาก พระราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เลยต้องมีการสร้างอย่างยิ่งใหญ่ พิถีพิถันเป็นพิเศษ เพื่อให้สมกับฐานะพระมหากษัตริย์

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยน่าสนใจของ หอไอเฟล

หอไอเฟลนับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลย ไม่ว่าจะเป็นคนในฝรั่งเศส หรือคนทั่วโลก ใครๆต่างก็หวังจะได้มาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของหอไอเฟลนี้สักครั้งหนึ่ง วันนี้เราเลยมีเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับ หอไอเฟล แห่งนี้มาเล่าให้ฟังกัน