Strasbourg-

รีวิวมหาวิหาร Strasbourg

เมือง Strasbourg ตั้งอยู่ใน จังหวัด Bas-Rhin ประเทศฝรั่งเศส อยู่ใกล้ชายแดนประเทศเยอรมนี  เพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นเมืองใกล้พรหมแดน จึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มาก จึงทำให้มีกลิ่นอายของความเป็นเยอรมันแทรกซึมอยู่ในหลายๆ อย่าง จนสามารถเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่ง 2 วัฒนธรรม โดยสิ่งที่มีความโดดเด่นมากสุด ก็คือเมืองหลวงของ Strasbourg ซึ่งมีทั้งอาหาร, บรรยากาศ, การจัดงานอันแสนยิ่งใหญ่อลังการ และสิ่งขึ้นชื่อสุดของเมือง Strasbourg ก็คือ ไวน์ขาว ซึ่งมีรสชาติอันยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งยังมีขนมอบที่มีชื่อว่า kong มีลักษณะรูปทรงคล้ายกับรูประฆังคว่ำ

ซึ่งอีกหนึ่งสถานที่ที่เราอยากแนะนำให้คุณรู้จักในเมืองนี้ก็คือ Grande Île สถานที่ประวัติศาสตร์แห่งสำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิหาร Strasbourg มีลักษณะเป็นเกาะซึ่งตั้งอยู่ทางแม่น้ำ Île ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 มีความโดดเดนในเรื่องของย่านต้นแบบเมืองเก่าสมัยยุคกลาง ถ้าคุณต้องการสัมผัสย่านเก่าแก่อันเต็มไปด้วยบรรยากาศยุคกลางต้องมาให้ได้ สำหรับคนรักการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ ก็สามารถมาล่องเรือแม่น้ำ Rhine ณ Strasbourg ได้อีกด้วย

Strasbourg

แหล่งท่องเที่ยวของ Strasbourg ก็มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สำหรับสถานที่ดังสุดก็คือ มหาวิหาร Strasbourg ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบ Romanesque อันเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนช้อยดูแล้วสัมผัสได้ถึงความน่าอัศจรรย์ใจ ในอดีตยังเคยได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งก่อสร้างสูงสุดในโลก ตั้งแต่ปีค.ศ. 1647 – 1874 แต่ถ้านำมาเปรียบเทียบกับวิหารในช่วงยุคกลางก็ยังถือว่าสูงสุดอยู่ดี

อาสน Strasbourg หรือ อาสนวิหารแม่พระ Strasbourg เป็นโบสถ์สไตล์ Roman Catholic ซึ่งจัดอยู่ในอาสนวิหาร อันเป็นสถานที่ตั้งของอัครมุขมณฑล Roman Catholic สถาปัตยกรรมเป็นแบบ Romanesque หากแต่ยังมีส่วนประกอบบางประการซึ่งมีความสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบ Gothic ตอนปลายอันมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีสถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้ดูแลออกแบบรวมทั้งวางแผนการก่อสร้างในช่วง ค.ศ. 1277 – ค.ศ. 1318

อาสนวิหาร Strasbourg เคยได้รับการจดจำว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีความสูงถึง 142 เมตร โดยสำหรับในปัจจุบัน จัดเป็นวิหารสูงสุดอันดับ 6 ของโลก นอกจากนี้ยังมีความสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากอาสนวิหาร Rouen นอกจากนี้ยังถือเป็นวิหารสูงสุดซึ่งสร้างในยุคกลาง ซึ่งยังสามารถคงสภาพอยู่ ณ ปัจจุบัน

อาสนวิหาร Strasbourg ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO ร่วมกับ Grande Île อันเป็นเกาะของอาสนวิหาร ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้าเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นอาสนวิหารซึ่งมีนักเดินทางมาเยือนต่อปีมากสุดรองจากอาสนวิหารแม่พระแห่งกรุง Paris

About the author: admin