Palace-of-Versailles-

พระราชวังแวร์ซาย พระราชวังที่สวยงามติดอันดับโลก

การท่องเที่ยวในยุโรป หรือ ที่ไหนๆ สถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งที่จัดว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศนั้น ได้แก่ พระราชวังแห่งต่างๆ เนื่องจาก พระราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เลยต้องมีการสร้างอย่างยิ่งใหญ่ พิถีพิถันเป็นพิเศษ เพื่อให้สมกับฐานะพระมหากษัตริย์เปรียบดั่งประมุขของประเทศ หนึ่งในพระราชวังสวยสุดในโลกต้องมีลิสต์พระราชวังแวร์ซาย

ความเป็นมาของพระราชวังแวร์ซาย

ก่อนจะมาเป็นพระราชวังแวร์ซาย สถานที่ประทับแห่งนี้มีแนวคิดมาจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส ตอนนั้นท่านยังทรงพระเยาว์อยู่ ขณะอายุได้ 23 ปี ทรงนิยมเข้าป่าล่าสัตว์ ท่านพอพระทัยในตำบลแวร์ซายซึ่งเป็นชนบท มีสัตว์เยอะเหมาะกับการล่าสัตว์เป็นอย่างมาก ท่านจึงมีแนวคิดให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาเพื่อประทับชั่วคราวในขณะไปล่าสัตว์เท่านั้นเอง

การพัฒนาเป็นพระราชวัง

จากวังเล็กเพื่อประทับในขณะไปล่าสัตว์ พอเข้าสู่ช่วงพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ท่านมีแนวคิดจะสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ ซึ่งรวมถึงวัง ณ แวร์ซายนี้ด้วย พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตั้งใจว่าการสร้างพระราชวังแวร์ซายนั้น จะทำเป็นศูนย์กลางการปกครองของฝรั่งเศส การปรับปรุงวังจนกลายเป็นพระราชวังแวร์ซายนั้น เป็นเรื่องใหญ่มาก ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 500,000,000 ฟรังก์ แรงงานทั้งหมด 30,000 คน ระยะเวลาในการสร้างทั้งหมด 30 ปีจึงแล้วเสร็จถือว่าเป็นพระราชวังที่ใช้งบประมาณ และระยะเวลานามาก แต่พอเสร็จสมบูรณ์ก็ถือว่างดงามสมการรอคอย

Palace-of-Versailles

ห้องในตำนาน ห้องกระจก

ภายในพระราชวังแวร์ซายนั้นจะเต็มไปด้วยการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามมาก ตั้งแต่ประตูเข้าไปเลย ห้องแต่ละห้องเต็มไปด้วยการตกแต่งภายในสวยงามตั้งแต่ พื้น สิ่งของในห้อง ฯลฯ จากจำนวนทั้งหมด 700 ห้อง ห้องที่ถือว่าเป็นสุดยอดของพระราชวังแวร์ซายนั่นคือ ห้องกระจก ห้องนี้ถือว่ามีความงาม มีชื่อเสียง และมีชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ด้วย ด้านประวัติศาสตร์ห้องนี้ถูกใช้เป็นเวทีในการลงนามสัญญาสงบศึกในสงครามระหว่าง สัมพันธมิตร กับ จักรวรรดิเยอรมันยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วย ความสวยงามของห้องนี้คือ กระจกยักษ์ทั้งหมด 17 บาท นอกจากลวดลายของกระจกแล้ว ด้านนอกจะเห็นสวนในพระราชวังแวร์ซายอีกด้วย ภาพสวนสีเขียวสุดลูกหูลูกตา ในขณะที่ยืนอยู่ในพระราชวัง มันคือภาพในจินตนาการโดยแท้

ข้อควรระวังในการเข้าชม

แม้ว่าจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ว พระราชวังแวร์ซายเองก็มีกฎข้อห้ามเล็กน้อยให้เราปฏิบัติตามด้วย อย่างเช่น เราสามารถถ่ายรูปได้ แต่ห้ามใช้แฟลชและไม้เซลฟี่ สองห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่เข้าไป รวมถึงของมีคมด้วยต้องฝากไว้ที่ห้องเก็บของก่อน เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้ข้าวของเสียหาย ใครที่ชอบท่องเที่ยวยุโรป พระราชวังแวร์ซายเป็นแลนด์มาร์คที่ต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่ง

About the author: admin