Carcassonne

ประวัติเมืองโบราณ Carcassonne

Carcassonne เป็นเมืองโบราณ ซึ่งมีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่ขึ้นมาป้องกัน ตั้งอยู่จังหวัดAude ประเทศฝรั่งเศส โดยเมือง Carcassonne  ถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Cité de Carcassonne หรือ Carcassonne เก่า ซึ่งเป็นช่วงบริเวณอันถูกโอบด้วยกำแพงเมือง กับ ville basse หรือ Carcassonne ใหม่ บริเวณที่อยู่บริเวณรอบๆ ตัวเมืองเก่า โดยความเป็นมาของ Carcassonne มาจากตำนานพื้นบ้านเรื่องหนึ่ง เนื้อหามีอยู่ว่า พระราชาของปราสาทนาม Carcas สามารถยุติการล้อมเมืองจากฝ่ายศัตรูได้ จึงสั่นระฆังเพื่อเฉลิมฉลองนั่นเอง เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ. 1997

การตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของมนุษย์ในภูมิภาค Carcassonne เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3500 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญ ทางการค้ามาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ 6 ซึ่งชนเผ่า Volcae Tectosages เป็นผู้สร้างกำแพงป้องกันล้อมรอบขึ้นมา

Carcassonne ได้กลายมาเป็นจุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เมื่ออาณาจักร Roman ได้สร้างระบบป้องกันขึ้นมาบนเนินประมาณ 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช จนกระทั่งได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นเมือง Roman ระดับนิคม นาม Julia Carsaco ต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป็น Carcasum ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ตั้งอยู่ทางของตอนล่างของกำแพงเมือง โดยทางตอนเหนือถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยอารยธรรม Gaul – Roman ในปี ค.ศ. 462 ต่อมาพระเจ้า Theodoric ทรงสร้างระบบป้องกันขึ้นมาใหม่ในบริเวณ Carcassonne โดยเป็นที่มั่นชายแดน อันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรชายแดนเหนือ โดย ณ ปัจจุบันก็ยังคงมีร่องรอยเหลืออยู่ให้เห็น

Carcassonne-

เมือง Carcassonne ได้เข้ามามีบทบาทในช่วงคราม Crusade ตอนนั้นตัวเมืองได้กลายเป็นฐานที่มั่นของ Occitan ในช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1209 กองทัพ Crusade ได้บังคับให้ชาวเมืองยอมจำนน หลังจากจับกุมและคุมขัง Raymond-Roger de Trencave พร้อมปล่อยให้เสียชีวิตแล้ว หลังจากนั้นกองทัพ Crusade จึงเริ่มสร้างเสริมป้อมปราการให้มีความแข็งแกร่งดุดันมากขึ้น จึงทำให้ Carcassonne กลายเป็นฐานที่มั่นระหว่างชายแดนฝรั่งเศสและราชอาณาจักร Aragon หรือประเทศสเปน

ในปี ค.ศ. 1240 บุตรชายของ Trencavel’s พยายามยึด Carcassonne แต่กลับล้มเหลว ส่งผลให้ Carcassonne กลายเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1247 หลังจากนั้นพระเจ้า Louis ที่ 9 ทรงก่อตั้งอาณาบริเวณใหม่ของเมืองอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำ Carcassonne พระเจ้า Louis และพระเจ้า Philip ที่ 3 ผู้ครองราชย์ต่อจากพระองค์ทรงสร้างเชิงซึ่งอยู่บริเวณด้านนอก ในช่วงสงครามร้อยปี ปี ค.ศ. 1355  Edward เจ้าชายดำ พยามยามบุกเข้าตีเมืองหากแต่ไม่สำเร็จ เพราะปราการแข็งแกร่งมาก

ในปี ค.ศ. 1659 สนธิสัญญา Pyrenees ได้ขยายเขตแดนของฝรั่งเศสไปถึง Roussillon จึงทำให้ความสำคัญของ Carcassonne ลดน้อยถอยลง ป้อมปราการที่เคยปกป้องบ้านเมืองต่างๆ ก็ถูกละทิ้ง ในกาลต่อมา Carcassonne กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ที่ค้าขายอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มขนแกะเท่านั้น หากแต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1723 Fernand Braudel  ได้บันทึกว่า Carcassonne คือ “ศูนย์กลางของการผลิตของ Languedoc”

About the author: admin