Lyon

ประวัติความเป็นมาของเมือง Lyon

Lyon เมืองนี้มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุง Paris มีศักดิ์เป็นเมืองหลวงของแคว้น Rhone-Alpes ซึ่งเป็นรอยต่อกับประเทศอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมือง Lyon เป็นทางผ่านของแม่น้ำ Rhone ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขา  Alps ไหลผ่านใจกลางเมือง ก่อนจะไหลผ่านเมืองต่างๆ ในแคว้น Provence ที่อยู่ทางใต้ลงไปก่อนที่จะไหลลงทะเล Mediterranean ณ ปากอ่าวทางใต้เมือง Arles โดยมีแม่น้ำ Saone ไหลลงมาบรรจบกันที่บริเวณใต้เขตเมืองเก่า โดยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งสำคัญของเมือง ก็มักจะอยู่กันอย่างหนาแน่น ระหว่างแม่น้ำทั้ง 2 สายนี้

สถานีรถไฟ SNCF ของเมือง Lyon แบ่งออกเป็น 3 สถานีหลัก ได้แก่ Gare de la Part-Dieu ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมือง, รถไฟ TGV กับรถไฟระหว่างเมืองจาก Paris จะจอดสถานีนี้ และสถานี Gare de Perrache อยู่ทางใต้ของเมือง โดย Lyon เป็นเมืองขนาดใหญ่ จึงทำให้มีระบบขนส่งมวลชนอันหลากหลาย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบเดียวกัน ทั้งรถไฟใต้ดิน, รถราง, รถบัสและรถรางขึ้นเขา ทำให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางมาก

Lyon-

นอกจากนี้ Lyon ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ เพราะเป็นบ้านเกิดของพี่น้อง Lumiere คือ Auguste Lumiere กับ Louise Lumiere ผู้ประดิษฐ์เครื่องฉายภาพยนตร์ เพราะฉะนั้นทุกวันที่ 8 ธันวาคมของทุกๆ ปี จะมีการจัดงานเทศการชื่อ Fête des Lumières จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา 4 วัน 4 คืน เพื่อเชิดชูผลงานของพี่น้องทั้ง 2 นี้

สำหรับคนที่ต้องการชมวิวของเมือง Lyon เพียงเดินเลียบฝั่งแม่น้ำ Saone ขึ้นไป คุณก็จะได้รับชมบรรยากาศของ 2 ฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีอาคารบ้านเรือนสีสันสดใสอวดโฉมสร้างความรู้สึกสดชื่นตลอดทาง อีกทั้งบ้านเรือนบางส่วนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาต่างลดหลั่นลงกันลงมา เมื่อมองตัดกับสะพานจึงกลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามมาก

นอกจากนี้เมือง Lyon ยังเป็นสถานที่ตั้งของ อาสนวิหารนักบุญ Jean ผู้ให้ Baptiste และนักบุญ Saint-Étienne แห่ง Lyon โดยมีชื่อเรียกที่รู้จักกันดีว่า อาสนวิหารนักบุญ Jean และ อาสนวิหาร Lyon เป็นอาสนวิหารรูปแบบ Roman Catholic ซึ่งตั้งอยู่ในระดับสูงกว่าอาสนวิหารทั่วไป อันเป็นสถานที่ตั้งของอัครมุขนายกประจำอัครมุขมณฑล Lyon ฃอาสนวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่อาณาเขตเมืองเก่าของ Lyon สร้างขึ้นเพื่อต้องการมอบให้แก่ 2 อัครทูตองค์สำคัญ ได้แก่ นักบุญ Jean ผู้ให้ Baptiste และนักบุญ Saint-Étienne โดยจุดมุ่งหมายของการอาสนวิหารแห่งนี้ คือ ตั้งใจสร้างเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญ Saint-Étienne พร้อมยกย่องเกียรติแก่ผู้ให้ศีลล้างบาปแก่พระองค์ด้วย นั่นคือนักบุญ Jean ต่อมาด้วยความสวยงามอันเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ จึงทำให้อาสนวิหารนักบุญ Jean และ อาสนวิหาร Lyon ได้ขึ้นทะเบียนเป็น

About the author: admin