Travel

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยน่าสนใจของ หอไอเฟล

หอไอเฟลนับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลย ไม่ว่าจะเป็นคนในฝรั่งเศส หรือคนทั่วโลก ใครๆต่างก็หวังจะได้มาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของหอไอเฟลนี้สักครั้งหนึ่ง วันนี้เราเลยมีเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับ หอไอเฟล แห่งนี้มาเล่าให้ฟังกัน