Dining room ดายนิง รูม รีวิว

เวลานึกถึงห้องอาหารดังๆ คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแต่ห้องอาหารจากต่างประเทศจนลืมไปว่าจริงแล้วเมืองไทยของเราก็มีห้องอาหารน่าสนใจ มีความพิเศษอยู่หลายแห่งเหมือนกัน ยิ่งอาหารไทยของเราเป็นอาหารที่คนทั่วโลกรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว

พระราชวังแวร์ซาย พระราชวังที่สวยงามติดอันดับโลก

การท่องเที่ยวในยุโรป หรือ ที่ไหนๆ สถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งที่จัดว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศนั้น ได้แก่ พระราชวังแห่งต่างๆ เนื่องจาก พระราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เลยต้องมีการสร้างอย่างยิ่งใหญ่ พิถีพิถันเป็นพิเศษ เพื่อให้สมกับฐานะพระมหากษัตริย์

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยน่าสนใจของ หอไอเฟล

หอไอเฟลนับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลย ไม่ว่าจะเป็นคนในฝรั่งเศส หรือคนทั่วโลก ใครๆต่างก็หวังจะได้มาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของหอไอเฟลนี้สักครั้งหนึ่ง วันนี้เราเลยมีเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับ หอไอเฟล แห่งนี้มาเล่าให้ฟังกัน