ประวัติความเป็นมาของเมือง Lyon

Lyon เมืองนี้มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุง Paris มีศักดิ์เป็นเมืองหลวงของแคว้น Rhone-Alpes ซึ่งเป็นรอยต่อกับประเทศอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมือง Lyon เป็นทางผ่านของแม่น้ำ Rhone ซึ่งมีต้นกำเนิด