ประวัติเมืองโบราณ Carcassonne

Carcassonne เป็นเมืองโบราณ ซึ่งมีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่ขึ้นมาป้องกัน ตั้งอยู่จังหวัดAude ประเทศฝรั่งเศส โดยเมือง Carcassonne  ถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Cité de Carcassonne หรือ Carcassonne เก่า