พระราชวังแวร์ซาย พระราชวังที่สวยงามติดอันดับโลก

การท่องเที่ยวในยุโรป หรือ ที่ไหนๆ สถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งที่จัดว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศนั้น ได้แก่ พระราชวังแห่งต่างๆ เนื่องจาก พระราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เลยต้องมีการสร้างอย่างยิ่งใหญ่ พิถีพิถันเป็นพิเศษ เพื่อให้สมกับฐานะพระมหากษัตริย์